Eldege Soffttronics is gespecialiseerd in het ontwikkelen van software voor de audiometrie en drijvers voor (audiologische) meetapparatuur welke is voorzien van een (RS 232) interface. Met name in de bedrijfsaudiometrie en de klinische audiometrie heeft Eldege in de afgelopen 20 jaar veel ervaring opgedaan en levert professionele, flexibele en uitgebreide software paketten.

Deze softwarepakketten van Eldege Softtronics kenmerken zich door de zeer modulaire opbouw en de daardoor grote flexibiliteit. Men kan een zeer uitgebreid totaalpakket samen stellen, maar ook kan een - veel goedkoper - eenvoudig pakket. Door dit maatwerk behoeft dus niet te worden betaald voor mogelijkheden die men niet of nauwelijks gebruikt. Modificaties zijn tegen zeer gunstige prijzen mogelijk en deze modificaties kunnen op specificatie worden gemaakt. De prijs van modificaties en/of uitbreidingen hangt uiteraard af van de omvang van de uitbreiding of modificatie. Bij het verschijnen van een nieuwe meetmethode, nieuwe meetapparatuur of nieuw testmateriaal is vrijwel altijd een programmamoduul hiervoor op korte termijn beschikbaar, zodat de software altijd is aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen.

Enkele kenmerken

Binnen de toonaudiometerie wordt de kindergeluiden CD van Emid geheel ondersteund.

Binnen de spraakaudiometrie worden een groot aantal spraaklijsten ondersteund. Niet alleen de NVA CD, maar ook de Vlaamse CD, de Utrechtse lijst, de SAP lijst  e.tc. worden geheel ondersteund. De lijsten worden automatisch aangeboden vanaf harde schijf of CD. De gehele meting en de aansturing van de CD en Audiometer vinden geheel automatisch plaats.

Uitgebreid  configuratie programma standaard aanwezig om de software zoveel mogelijk aan de diverse werkwijzen en uiteenlopende eisen/situaties aan te kunnen passen. Momenteel zijn er ongeveer 130 instelmogelijkheden in de software verwerkt.

Reeds gedane investeringen in databases, of andere ontwikkelde software en audiometers gaan niet verloren daar de modules van ELDEGE over het algemeen gemakkelijk in andere software zijn in te passen. Ook kunnen diverse audiometers en tympanometers worden aangesloten, zoals o.a. de AC5, AC30, AC40, AD27, AD226, AA220, SD25, OB822, ZODIAC, BA12, BA20, AUDIOSCAN, Orbitter, Voyager etc.

Er zijn uitgebreide database/administratief pakketten die naadloos met de Eldege Software samenwerken. Voor de AC's is dat bijvoorbeeld het pakket van de FENAC (OpenAC). Ook Yourcare levert Medisch-Administratieve pakketten (MediWorld) die met de Eldege Software samenwerken.

Met dit soort administratieve softwarepakketten kunnen ook alle meetgegevens (audiogrammen) onder meer worden opgeslagen en geraadpleegd. Koppeling met het Z.I.S. of vergelijkbaar en koppeling met Word  is mogelijk (MediWorld). Ook uitgebreide planning kan met dit pakket worden uitgevoerd.
Bedrijfsinformatie
GEWIJZIGD OP 24-05-2008
Stuur een E-mail
Homepage
Homepage
Stuur uw reactie naar Eldege